Sunday, July 17, 2005

Archive of MarioCast for July 9, 2005Here's the Podcast of the original Podcast that inspired the birth of the WeBleed4Real Podcast. Your host discusses the news in wrestling and sings the Filipino National Anthem!


Here are the lyrics in case you want to sing along!

Bayang magiliw
Perlas ng Silanganan
Alab ng puso
Sa dibdib mo'y buhay
Lupang hinirang
Duyan ka ng magiting
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.
Sa Dagat at bundok
Sa simoy at sa langit mong bughaw
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.
Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.
Lupa ng araw
ng luwalhati't pagsinta
Buhay ay langit sa piling mo.
Aming ligaya
Na pag may mang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa iyo.

No comments: